Darrer Ple d’un curs complet

29 Jul 2016

El del 28 de juliol conformà el darrer Ple Municipal del curs. Fou una sessió definida per un alt grau de consens en les mocions d’acord. És important remarcar aquest fet, per emmarcar -com és de rigor- les discrepàncies: la unanimitat es donà en la posada en marxa del servei d’acollida itinerant (en conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme); en l’inici del desplegament del reglament del servei de recollida d’animals abandonats; i en la moció presentada per la CUP relativa a l’abandó progressiu del producte glifosat i tots els herbicides de síntesi de la jardineria municipal. En aquest sentit, ARA Vilassar ja ha començat a fer consultes amb especialistes per tal de treballar una proposta tècnica que ens permeti fer el canvi de procediments i tecnològics necessaris. La següent moció de la CUP, sobre unes festes lliures de sexisme, va obtenir el suport de tots els grups excepte de el PP, que amb el seu univers particular de valors decidí abstenir-se, sense cap excusa convincent.

 

El Ple va haver de suportar una moció conjunta dels grups de CiU i el PP, que pretenia acordar fer una auditoria “professional” a Viserma SLU i a l’Ajuntament, fent oportunisme de manual en el context de les investigacions del Jutjat d’Instrucció nº 1 de El Vendrell contra la consultora EFIAL i alguns municipis que suposadament han comès o havien comès irregularitats. La moció té una exposició de motius maldestre que no té altra intenció que generar confusió i desconfiança cap el conjunt del grup municipal. ARA Vilassar denuncia les pràctiques polítiques manipuladores. No entenem quin rèdit dóna la manipulació i la mala fe. Una cosa és discrepar; una altra és falsejar la realitat. El resultat fou que la moció fou desestimada per 8 vots en contra (ARA Vilassar i PSC), 2 abstencions (CUP), i tres vots a favor (CiU i el PP). Bona mostra de com l’oportunisme no té cabuda entre nosaltres.

 

Adjuntem resposta íntegra de l’equip de govern a l’esmentada moció:

 

 

POSICIÓ DEL GOVERN RELATIVA A LA MOCIÓ CONJUNTA CIU-PP

 

El grup municipal de CiU, de la mà del seu portaveu, el Sr. Joan Alfons Cusidó, ens brinda una moció d’urgència, que el grup del govern ha acceptat a tràmit (podent no fer-ho). La Sra. Gema Marín, portaveu del PP, sense ni haver-se-la llegit en el moment de ser presentada (dijous 21 de juliol, en Comissió Informativa), immediatament demanà de presentar-la conjuntament amb CiU. Tot un exemple de rigor.

 

En resum, la dreta política del consistori vilassarenc presenta conjuntament una moció que parla de l’operació Térmyca, de les intervencions de la Guàrdia Civil en diferents ajuntaments catalans, fonamentalment governats en el seu moment per CiU, i espanyols, governats bàsicament pel PP. La moció presenta un conjunt de dades econòmiques desordenades en un còctel de despropòsits conceptuals orientat a generar desconfiança respecte de la professionalitat dels tècnics municipals i la gestió política d’aquest govern i de l’anterior (2011-2015). Ens trobem davant una proposta clarament oportunista amb afany manipulador, presentada a última hora quan hi havia temps més que suficient per fer-ho seguint els tràmits normals.

 

En funció d’aquesta prèvia, la posició del govern sobre la moció és la següent:

 

Primer, que humanament parlant entenem la profunda decepció del Sr. Joan Alfons Cusidó i de la Sra. Gema Marín pel fet que l’Ajuntament de Vilassar no ha rebut a data d’avui cap requeriment d’informació per part del jutjat d’instrucció nº 1 del Vendrell, ni cap visita del cos de la Guàrdia Civil, en relació a la investigació en curs esmentada en la moció. Informar-los de passada, que segons conversa d’aquest qui parla amb un comandament de Mossos d’Esquadra, no és de rebut pensar que Vilassar no hagi estat investigat, o que en la investigació en curs resulti que s’hagi obviat Vilassar per no se sap quins motius. 

 

Segon, per lògica derivada, entenem que el conjunt del grup municipal de Vilassar té un històric de gestió pública ajustada a la llei. Com s’hagi gestionat en èpoques pretèrites o com es gestioni ara és matèria políticament opinable, però és de jutjat de guàrdia buscar tres peus al gat amb l’ànim d’embolicar l’honorabilitat d’aquest consistori sense aportar ni una sola prova en aquesta línia. I és doblement reprovable aquesta intenció per part dels grups signants de la moció. Perquè, d’una banda, CiU i l’antiga CEV varen ser membres destacats d’aquest consistori, fins al punt de CiU formà part del govern en el mandat 2007-2011. I és evident que els grups de CiU, CEV i el mateix PP varen ser membres del Consell d’Administració de Viserma des del moment de la seva creació fins el 2012, quan en van marxar tot abandonant les seves responsabilitats públiques. Tinguem present que CiU, a més, ostentà la vicepresidència del Consell d’Administració de Viserma durant el període 2007-2011. Amb tot aquest historial sobta que el Sr. Joan Alfons Cusidó faci com que de tot plegat ell no en tenia ni idea. La situació ens genera estupefacció, fins al punt que se’ns acut preguntar al Sr. Cusidó si comparteix la posició del seu partit, el Partit Demòcrata de Catalunya, el qual tipifica l’operació Térmyca, que tant l’ha perjudicat, com una estratègia jurídico-mediàtica contra el “procés”. Igualment, dir-li que ens fa una gràcia tremenda que vostè, membre d’un partit independentista, es dediqui a demanar a aquest consistori que corri a col·laborar amb els aparells de l’Estat sobre no se sap ben bé què.

 

Tercer, si fos el cas que ens requerissin informació en algun moment de la història, dir-los que la nostra tranquil·litat és absoluta i que la proporcionaríem perquè és el nostre deure fer-ho. Dir-los que tenim tota la informació disponible; que per a major seguretat aquest alcalde, el passat 7 de juliol, ordenà un informe a secretaria i intervenció sobre la facturació de la consultora EFIAL en el període immediatament anterior al mandat 2011-2015, ja que aquesta consultora deixà de treballar per a aquest consistori amb l’entrada del nou govern. Tota aquesta informació estarà disponible, com ho estaran, publicades en la WEB de transparència, totes les actes del Consell d’Administració de Viserma, per començar des del període comprès entre 2007 fins ara. En parlem tot el que vulguin. Això sí, no admetrem intervencions subreptícies de col·laboració en res tèrbol ni inventat, i avisem que si això es produeix, actuarem legalment contra qui ho faci. No contemporitzarem amb les males intencions.

 

Quart, no aprofitin les mocions per marejar amb números. Ni tensionin les matemàtiques. El relativisme no val per a res, però menys per a les sumes i les restes. També la nostra història es composa de fets empírics. Alguns de molt significatius són: l’auditoria general de Viserma realitzada el 2011, el concurs de creditors i el conveni de viabilitat el 2013. L’empresa municipal ha estat sota un control exhaustiu: polític, tècnic i per les autoritats judicials. L’auto judicial de 28 de maig de 2013 declara el concurs fortuït i exonera de responsabilitat el Consell d’Administració del període marcat per la crisi. L’empresa audita els seus comptes anualment. Fins aquí, els fets.

 

Cinquè, la moció llista per enèsima vegada un conjunt de quantitats –la major part inventades- i suposades pràctiques reprovables destinades a generar una imatge de desgovern i malbaratament de recursos públics. Es contesten totes aquestes dades en un document diferent a aquest i per un altre motiu d’això que ara ens ocupa. Ara bé, si la mare de tots els ous de bona part de l’oposició ha estat el deute municipal, i si les intervencions del Sr. Cusidó i la Sra. Marín han estat sempre més alarmants que si ens caiguessin de cop les 7 plagues bíbliques sobre Vilassar, ens agradaria que ens donessin una explicació racional de com és possible que tot sigui tan terrible i alhora que, en matèria d’endeutament, aquest consistori se situï ara en 13,7 milions, 10,8 milions menys des de 31 de desembre de 2015. 17,3 milions menys respecte del deute global consolidat (Ajuntament, Viserma, organismes autònoms) de l’any 2012. Dit d’una altra manera, com s’explica, si la nostra gestió pública ha estat tan nefasta, que en quatre anys aquest consistori hagi reduït el seu deute en més de la meitat? Sàpiguen vostès que actualment estem en una ràtio d’endeutament del 138, i que a 31 de desembre de 2016, la previsió és situar-nos en el 120. Conclusió: el 2017 aquest ajuntament arribarà al 110 legal, un any abans de les nostres previsions inicials. Sense disputa, estarem tècnicament sanejats. Continuarem baixant l’endeutament durant tot el mandat fins el 2019. I això ho fem a pulmó: en aquests moments la Generalitat encara ens deu 873.203, 47€, disposant dels quals, no tindríem CAP problema de tresoreria. I ho estem aconseguint, no ho oblidin, preservant serveis públics.

 

Sisè, l’actual equip de govern guanyà clarament les eleccions de 2015, de la mà d’un programa que contenia clarament les fites que ens marcàvem per al mandat 2015-2019. Com no podia ser d’una altra manera, aquest govern reivindica la gestió, els errors i els encerts del govern 2011-2015; un govern que assentà les bases d’allò que ara està passant. Aquest equip de govern aplica el seu programa i el Pla d’Actuació Municipal aprovat per unanimitat el desembre de 2015. Però a més, és un objectiu programàtic i del PAM que aquest govern impulsi una campanya  pedagògica i transparent amb tots els números de la gestió pública: les despeses estructurals (funcionament de l’ajuntament) i les finalistes (serveis), així com la seva evolució des de 2001; l’evolució, també per al mateix període, de l’endeutament i la variabilitat dels ingressos atípics. Tot plegat confrontat amb la important cartera de serveis de Vilassar i la despesa pública que comporta. Publicarem aquesta informació, l’explicarem en audiències territorialitzades i se’n podrà fer ús en la línia de l’auditoria ciutadana aprovada per aquest consistori el juliol de 2015 a instàncies de la CUP. Ni en el nostre programa ni en el PAM hi figura cap proposta relativa a una auditoria convencional pera l’Ajuntament. I no veiem què hem d’enviar a cap fiscalia. Per tant, la resposta d’aquest govern a aquest despropòsit de moció és un NO rotund a generar cap despesa addicional per a una auditoria professional innecessària i que com a proposta programàtica ja fou derrotada categòricament a les urnes.

 

 

 

Please reload

2019. ARA Vilassar

SEGUEIX-NOS:

  • Blanco Icono de Instagram
  • w-facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now